Temoe Koentji is de jonge wortelstok van de gastrolichus panduratum. Verkrijgbaar in Indische toko’s. Wordt slechts in bepaalde recepten gebruikt.